DevOpsGroup main logo

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Prehľad

Výzvy

  • príprava vývojového a výrobného prostredia
  • Zníženie nákladov
  • Zabezpečenie vysokej dostupnosti
  • Rozšírenie možností monitoringu
  • Implementácia smart úložiska pre klastre Kubernetes

Benefity

  •  Vysoká dostupnosť 
  • Automatizované nasadenie helm chartov pomocou ArgoCD (GitOps)
  • Rozšírený monitoring 

Cieľ

Pomôcť pripraviť infraštruktúru. GTO Wizard je nástroj pre pokerových hráčov, najmä tých, ktorí chcú získavať novú úroveň zručností a nové stratégie pochopením a implementáciou princípov teórií hier.

GTO Wizard pomáha hráčom pokru pri štúdiu a pochopení optimálnych stratégií teórie hier (GTO) v pokri. Cieľom stratégií je nájsť matematicky najvyváženejšie prístupy k hraniu rôznych pokerových situácií, berúc do úvahy faktory ako veľkosť stávky, rozsahy rúk, pozíciu aj tendencie súpera.

RIešenie

Naša spolupráca s interným tímom DevOps sa zamerala na optimalizáciu infraštruktúry pred prvým produkučným releaseom. Zabezpečili sme bezproblémovú prevádzku aj dostupnosť aplikácií v rámci produkčného klastra. Okrem toho sme rozšírili možnosti monitorovania integráciou Loki a Promtail, čím sme zlepšili možnosti monitorovania technológiou Prometheus. Efektívne využitie nákladov zostala prioritou počas celého nášho úsilia, čo nás viedlo k implementácii škálovania zdrojov pomocou inštancií Karpenter on Spot a zefektívneniu nástrojov na vyrovnávanie loud-u s cieľom zlepšiť efektivitu a výkon.

Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza
Picture of Agnieszka Sobień-Lewandowska

Agnieszka Sobień-Lewandowska

Revolgy Project Manager

DevOpsGroup preukázala technickú odbornosť a schopnosť riešiť zložité problémy pomocou inovatívnych riešení. Hlboké pochopenie DOG služieb a architektúry AWS nám umožnilo navrhnúť a implementovať škálovateľné, bezpečné a efektívne cloudové riešenia, ktoré dokonale spĺňali požiadavky projektu. S radosťou odporučím DOG Specialistu pre akýkoľvek budúci projekt AWS, kde je kľúčovým faktorom komunikácia so zákazníkmi.

DevOpsGroup as partner/subcontractor of Revolgy

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Viac »
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia T-Mobile CZ

T-Mobile CZ

T-Mobile CZ bojoval s náročnymi úlohami v prípade AWS infraštruktúry pre platobný systém. Pomohli sme im zabezpečiť škálovateľnosť a bezpečnosť a to s použitím technológi ako EKS s NLB, RabbitMQ, samozrejme Kubernetes.

Viac »