DevOpsGroup main logo

ParkDots

Cloud infraštruktúra. Vyriešili sme nestabilitu pôvodnej Infraštruktúry. Pripravili sme plán migrácie a zabezpečili celý proces migrácie do Azure do AKS. DevOpsGroup infraštruktúru 2 roky spravovala a následne údržba celej infraštruktúry bola presunutá na interný tím zákazníka a zabezpečovala všetky potrebné školenia.

Prehľad

Na prvý pohľad

Výzvy

  • Viac ako 100 microservices 
  • Veľká NoSQL Databáza 
  • Nestabilná infraštruktúra 
  • Problematický release 
  • Migrácia z OTC do Azure 

Výhody

  • zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti
  • nižšia prevádzková réžia
  • Chatbot release 

Ciele

Ako inteligentná parkovacia spoločnosť mali problémy s nestabilnou infraštruktúrou založenou na OpenTelekomCloud a Rancher 1.6 s Cattle a problematickým procesom vydávania a CI/CD založenými na Jenkins

Chceli škálovateľnú infraštruktúru podporujúcu moderný vývoj softvéru založený na DevOps s pravidelnými vydaniami a škálovateľnú na vysoké zaťaženie s najlepšou nákladovou efektívnosťou v Azure.

Riešenie

Bol poskytnutý plán migrácie s minimálnym časovým chodom nového a starého prostredia a všetky 3 prostredia boli migrované do Azure do AKS.

Bol vytvorený komplexný monitorovací a výstražný systém a DevOpsGroup túto infraštruktúru 2 roky spravovala a spolupracovala s operačným tímom.

ChatBot s možnosťou uvoľnenia do akéhokoľvek prostredia bol vytvorený pomocou HuBot a StackStorm.

Údržba celej infraštruktúry bola presunutá na interný tím zákazníka a zabezpečovala všetky potrebné školenia.

Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia ParkDots
Azure logo | DevOpsGroup
Terraform logo | DevOpsGroup

Michal Bróska 

Head of technology 

Michal ako špecialista DevOps na prelome rokov 2019/2020 migroval riešenie inteligentného parkovania ParkDots z OpenTelekomClod do Microsoft Azure. Išlo o tri samostatné prostredia (QA – PRE-PROD – PROD). Dva roky po migrácii môžeme vidieť výrazné zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti a žiadny vážny incident v cloudovej infraštruktúre.

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Viac »
Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Viac »