DevOpsGroup main logo

Možnosti Migrácie do cloudu

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Robustná stratégia monitorovania a upozorňovania je základným kameňom úspešného pracovného postupu DevOps. Nezabezpečuje len spoľahlivosť a výkonnosť systému, ale aj umožňuje tímom proaktívne riešiť problémy predtým, než ovplyvnia koncových používateľov. Úspešná stratégia monitorovania a upozorňovania kombinuje vhodné nástroje, metriky, procesy a automatizáciu, súlad s cieľom DevOpsu rýchlo nasadzovať softvér vysokej kvality. Ale kde začneme? https://medium.com/@extio/unveiling-the-architectural-brilliance-of-prometheus-af07cca14896 […]

Nepretržité doručovanie v DevOps: Sprievodca krok za krokom

Nepretržité doručovanie v DevOps: Sprievodca krok za krokom

Čo je nepretržité doručovanie Nepretržité doručovanie (CD) v kontexte DevOps je prax zameraná na automatizáciu celého procesu dodávania softvéru od integrácie kódu až po produkčné nasadenie. Zdôrazňuje schopnosť uvoľňovať softvér spoľahlivo a často automatizáciou úloh, ako je kompilácia kódu, testovanie, balenie a nasadenie. Nepretržité doručovanie funguje ruka v ruke s Nepretržitou integráciou (CI), kde sú […]

Migrácia do Cloudu

Migration to Cloud

Migrácia do cloudu zahŕňa presun údajov, aplikácií a procesov vašej firmy z lokálnych serverov alebo tradičných hostingových prostredí do cloudovej infraštruktúry poskytovanej poskytovateľmi služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure alebo Google Cloud Platform (GCP).

Odomknutie Vášho potenciálu pomocou DevOps

Software Development (vývoj),IT Operations (prevádzka),Efektivita softvéru,Spolupráca v IT,DevOps služby

“Integrácia vývojových a prevádzkových postupov (DevOps) sa stala transformačným prístupom, ktorý zefektívňuje pracovné postupy, zlepšuje spoluprácu a podporuje neustále zlepšovanie. V DevOpsGroup sú naše služby DevOps navrhnuté tak, aby posilnili vašu organizáciu využitím tejto špičkovej metodiky a odomkli novú úroveň efektívnosti a produktivity.”

Zvládnutie kontinuálnej integrácie (CI) v DevOps

Kontinuálna integrácia,Automatizácia v DevOps,Životný cyklus vývoja softvéru,Spoľahlivé nasadenie softvéru,CI/CD

CI je prax v oblasti vývoja softvéru, ktorá kladie dôraz na neustálu a častú integráciu zmien v kóde od viacerých prispievateľov do spoločného repozitára. Základným cieľom CI je zistíť a riešiť integračné problémy a chyby v najranších fázach vývoja. Tento proces zabezpečuje, že vývojové tímy môžu efektívne spolupracovať a udržiavať kvalitu kódu pri súčasnom zrýchľovaní vývojového cyklu. Tu je podrobnejší rozklad toho, ako CI funguje.

Základné DevOps nástroje pre úspech

Business and profit advantages of devops tools

Základné nástroje DevOps slúžia na automatizáciu procesov, zjednodušenie spolupráce a zvýšenie rýchlosti dodávky softvéru. Tu je niekoľko kľúčových nástrojov, ktoré môžete použiť pre úspech vo svete DevOps.

Mastering DevOps: Best Practices Sprievodca

Kontinuálna integrácia,Automatizácia v DevOps,Životný cyklus vývoja softvéru,Spoľahlivé nasadenie softvéru,DevOps role

DevOps, čo je skratka pre Development and Operations, je súbor postupov, ktorých cieľom je automatizovať a integrovať procesy vývoja softvéru a prevádzky IT. Cieľom je umožniť organizáciám rýchlejšie a efektívnejšie dodávať vysokokvalitný softvér. Tu je niekoľko základných osvedčených postupov DevOps na zefektívnenie procesov vývoja a nasadzovania softvéru.

Dôležitosť automatizácie v cloudovom prostredí

migration in cloud enviroment

Automatizácia cloudu (cloud automation) je pojem, ktorý odkazuje na nástroje a procesy, ktoré redukujú alebo odstraňujú potrebu manuálnych zásahov potrebných pre zabezpečovanie alebo správu služieb a prevádzkovej záťaže (workload) na cloude.

Výhody DevOps

Výhody DevOps

DevOps ponúka niekoľko výhod, ktoré môžu organizáciám pomôcť zefektívniť procesy vývoja a dodávania softvéru. Tu sú niektoré z kľúčových výhod DevOps:

Životný cyklus DevOps

životný cyklus devops

Vzhľadom ku skutočnosti, že DevOps je nikdy nekončiacim, opakovaným procesom neustáleho zlepšovania sa v praxi životný cyklus DevOps graficky znázorňuje ako nekonečná slučka, ktorá ukazuje ako jednotlivé fázy na seba nadväzujú.

Aspekty DevOps

Apekty DevOps

“DevOps je termín, ktorý sa stále častejšie objavuje v podnikovom prostredí informačných technológií. Napriek tomu v súčasnosti chýba štandardizovaná alebo jednotná definícia, ktorá by presne vymedzila význam DevOps…”

DevOps role

devops roles

Tím DevOps (vývoj a prevádzka) je multifunkčná skupina odborníkov v rámci organizácie, ktorá sa zameriava na zlepšenie spolupráce a komunikácie medzi vývojom softvéru a prevádzkou IT. Hlavným cieľom tímu DevOps je zefektívniť životný cyklus vývoja softvéru, automatizovať procesy a zabezpečiť hladký a efektívny vývoj, nasadenie a prevádzku softvérových aplikácií.

Čo je to DevOps ?

devops policy

“DevOps je termín, ktorý sa stále častejšie objavuje v podnikovom prostredí informačných technológií. Napriek tomu v súčasnosti chýba štandardizovaná alebo jednotná definícia, ktorá by presne vymedzila význam DevOps…”