DevOpsGroup main logo

Prípadové Štúdie

DevOps automatizácia a návrh infraštruktúry

uspešné migrácie do cloudu

Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Viac »
Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Viac »
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia T-Mobile CZ

T-Mobile CZ

T-Mobile CZ bojoval s náročnymi úlohami v prípade AWS infraštruktúry pre platobný systém. Pomohli sme im zabezpečiť škálovateľnosť a bezpečnosť a to s použitím technológi ako EKS s NLB, RabbitMQ, samozrejme Kubernetes.

Viac »
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia ParkDots

ParkDots

Cloud infraštruktúra. Vyriešili sme nestabilitu pôvodnej Infraštruktúry. Pripravili sme plán migrácie a zabezpečili celý proces migrácie do Azure do AKS. DevOpsGroup infraštruktúru 2 roky spravovala a následne údržba celej infraštruktúry bola presunutá na interný tím zákazníka a zabezpečovala všetky potrebné školenia.

Viac »
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia Deutsche Telekom

Deutsche Telekom  

Deutsche Telekom buduje vlastný systém na mapovanie všetkých optických trás.Telekom potreboval pomôcť s veľkým objemom nevybavených úloh týkajúcich sa OpenStack, AWS a Keycloak. Ako tím DevOps Group pomáha s dodaním potrebných funkionalít a pracuje s technológiami: Red HAT SSO, Kubernetes, Gitlab CI, Pulumi, K8S Operators, OpenShift.

Viac »
DevOpsGroup,škálovateľná infraštruktúra,problémy s latenciami,Lambda serverless,Match Worn Shirt - prípadová štúdia

Match Worn Shirt

Migrácia do Cloudu. Ako aukčný portál pre najmä futbalové tričká čelili problémom s latenciami pre viaceré svetové lokality a prudkými nárastmi zaťaženia po skončení futbalového zápasu a začatí aukcie. DevOpsGroup urobila maximum a poskytla škálovateľnú infraštruktúru Iaac, ktorá je riadená parametrami a je možné ju škálovať nahor alebo nadol. Tech Stack: AWS? Terraform, Kubernetes.

Viac »