DevOpsGroup main logo

Články

tvoj zdroj inforácii pre cloud computing

všetko čo potrebuješ vedieť o DevOps

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Viac »
Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Robustná stratégia monitorovania a upozorňovania je základným kameňom úspešného pracovného postupu DevOps. Nezabezpečuje len spoľahlivosť a výkonnosť systému, ale aj umožňuje tímom proaktívne riešiť problémy predtým, než ovplyvnia koncových používateľov. Úspešná stratégia monitorovania a upozorňovania kombinuje vhodné nástroje, metriky, procesy a automatizáciu, súlad s cieľom DevOpsu rýchlo nasadzovať softvér vysokej

Viac »
Nepretržité doručovanie v DevOps: Sprievodca krok za krokom

Nepretržité doručovanie v DevOps: Sprievodca krok za krokom

Čo je nepretržité doručovanie Nepretržité doručovanie (CD) v kontexte DevOps je prax zameraná na automatizáciu celého procesu dodávania softvéru od integrácie kódu až po produkčné nasadenie. Zdôrazňuje schopnosť uvoľňovať softvér spoľahlivo a často automatizáciou úloh, ako je kompilácia kódu, testovanie, balenie a nasadenie. Nepretržité doručovanie funguje ruka v ruke s

Viac »
Migration to Cloud

Migrácia do Cloudu

Migrácia do cloudu zahŕňa presun údajov, aplikácií a procesov vašej firmy z lokálnych serverov alebo tradičných hostingových prostredí do cloudovej infraštruktúry poskytovanej poskytovateľmi služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure alebo Google Cloud Platform (GCP).

Viac »
Software Development (vývoj),IT Operations (prevádzka),Efektivita softvéru,Spolupráca v IT,DevOps služby

Odomknutie Vášho potenciálu pomocou DevOps

“Integrácia vývojových a prevádzkových postupov (DevOps) sa stala transformačným prístupom, ktorý zefektívňuje pracovné postupy, zlepšuje spoluprácu a podporuje neustále zlepšovanie. V DevOpsGroup sú naše služby DevOps navrhnuté tak, aby posilnili vašu organizáciu využitím tejto špičkovej metodiky a odomkli novú úroveň efektívnosti a produktivity.”

Viac »