DevOpsGroup main logo

Cenník startup Infra Balíčky

Brzdí váš StartUp

 technická zložitosť cloudovej infraštruktúry?

Balíčky StartUpom prinášajú:

 • odborný setup cloudovej infraštruktúry, ktorá s vami rastie
 • výber medzi AWS alebo Azure
 • rýchle nasadenie
 • škálovateľnosť
 • cenová dostupnosť
 • celková spravovateľnosť riešenia
Obrázok digitálneho oblaku a obvodov.

Môžete si vybraný balík vyskúšať na sub-scribe a neskôr kúpiť 🙂 alebo aj nie.

Takú voľnosť určite nikde nenájdete. 

AWS Balíky

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
3D Hex Medium | DevOpsGroup
startup

Start-Up

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

5990 € bez DPH

99 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+ cena AWS služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 1 VPC (Prostredie)
 • Subnety (verejné, sukromné, databáza,…)
 • NAT Gateway
 • Internet Gateway

KUBERNETES

 • EKS Klaster
 • Node groupy
 • Kubectl prístup
 • Ngnix Ingress Controller
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • ECR Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster autoscaler
 • Load Balancer aplikácií
 • Príklad vlastných Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy)

DATABÁZA

 • RDS (MySQL alebo PostgreSQL)
 • Root User
 • Pripojenie k EKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Škálovateľná Aurora DB

DATA PROCESOVANIE

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
 • Amazon OpenSearch Service

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby 
Included:
 • PROD ENV
Configurable:
 • Names
 • Internal and Public subnets ranges
 • DUAL NAT or SINGLE NAT

Included:

 • Kubernetes, Nodegroups
 • Public nginx ingress
 • Kubectl, helm access
 • Example internet facing application


Configurable:

 • Size of nodes and number of nodes and nodegroups, labels
 • Reverse proxy, header rewrites, SSL certificate and more

Included:

 • MySQL or PostgreSQLPublic
 • Root user
 • Connection to EKS
 • Backups
 • Proxy to be able to connect to database from ntb

   

Configurable:

 • Database type and version (MySQL or PostgreSQL) nodegroups, labels
 • Backup time and maintenance window time
 • Database Storage

Included:

 • Terraform code with modules in your git
 • Predefined variables file for setting your environment
 • Remote statefile in S3

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal-1

Standard

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

9990 € bez DPH

299 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+ cena AWS služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 2 VPC (Prostredia)
 • Subnety (verejné, sukromné, databáza,…)
 • NAT Gateway
 • Internet Gateway

KUBERNETES

 • EKS Klaster
 • Node groupy
 • Kubectl prístup
 • Ngnix Ingress Controller
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • ECR Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster autoscaler
 • Load Balancer aplikácií
 • Príklad vlastných Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy)

DATABÁZA

 • RDS (MySQL alebo PostgreSQL)
 • Škálovateľná Aurora DB
 • Root User 
 • Pripojenie k EKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)

DATA PROCESOVANIE

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
 • Amazon OpenSearch Service

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby 

Additional to Start-up

Included:

 • DEV and PROD ENV

Included:

 • Horizontal pod autoscaller
 • Cluster Node Autoscaller
 • ALB LoadBalancer for higher performance

Included:

 • Aurora DB with scaling

Configurable:

 • Parametrs for Instance and Storage scaling

Included:

 • Elasticsearch and Kibana

Configurable:

 • Enable or disable, name, size, cpu, memory, number of nodes

Included:

 • Kafka

Configurable:

 • Enable, disable, name, broker sizes, storage sizes

Included:

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager

 

Configurable:

 • All prometheus parameters can be set
 • Deployment includes only default settings of prometheus stack
 • All alerts and targets are not configured

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal

Premium

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

12990 € bez DPH

490 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+ cena AWS služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 3 VPC (Prostredia)
 • Subnety (verejné, sukromné, databáza,…)
 • NAT Gateway
 • Internet Gateway

KUBERNETES

 • EKS Klaster
 • Node groupy
 • Kubectl prístup
 • ECR Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler 
 • Cluster autoscaler
 • Ngnix Ingress Controller
 • Load Balancer aplikácií
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Príklad vlastných Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy)

DATABÁZA

 • RDS (MySQL or PostgreSQL)
 • Škálovateľná Aurora DB
 • Root User
 • Pripojenie k EKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)

DATA PROCESOVANIE

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
 • Amazon OpenSearch Service

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby

Additional to Standard

Included:

 • Unlimited ENV in any region

Included:

 • Custom made helm charts
 • One for all backends
 • One for all frontends
 • Horizontal pod autoscaller

Included:

 • Configured most common alerts
 • Connector to slack and email
 • Best practise Grafana dashboards

Included:

 • Best practise pipeline template for services

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Advanced monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m

Potrebujete prispôsobené cenové riešenie? Kontaktujte nás.

Štandardná Podpora

 • Kompatibilné upgrady modulov v balíkoch
 • Otvorenie účtu

Prémiová Podpora 290 €/mesiac

 • Kompatibilné upgrady modulov v balíkoch
 • Otvorenie účtu
 • SLA nasledujúci pracovný deň

Optional support:

 • Optional consultations and support 70 €/h
 • Optional migration of applications*
 • Optional 24/7 support* 
 • Optional migration of database*
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/month
 • Monitoring configuration* 


*contact for price

Add-ony

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
vpc

PROSTREDIE

990 €

 • Pridanie 1 VPC (Prostredie)
waf-icon

WAF pre EKS

1990 €

 • Ochrana WAF
 • Preddefinované potrebné pravidlá
 • Pridanie ďalších pravidiel
gitlab

GITLAB- CI/CD​

1990 €

 • GitLab Server
 • GitLab runner na mieste inštancie
 • Konfigurovateľný rozsah (min max) runnerov
elastic-search

OPENSEARCH

990 €

 • Amazon OpenSearch Service
monitor

MONITORING​

1990 €

(pre Start-Up balík)

990 €

(for Standard package)

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Nakonfigurované najbežnejšie výstrahy
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards
kafka

KAFKA

490 €

 • Amazon Managed Streaming pre Apache Kafka (MSK)
grafana_loki

GRAFANA LOKI

1390 €

 • Logging system for applications

Ukážka AWS poplatkov

Ceny sa môžu líšiť v závislosti na zmene AWS cenníka .  Všetky AWS poplatky.

EKS – 1 ENV 73.00 USD / na mesiac

EC2 – t2.medium (2CPU, 4GB RAM) 29.21 USD / na mesiac

RDS – PostgreSQL – db.m1.small 50.53 USD / na mesiac

Opensearch 61.41 USD/ na mesiac

MSK 83.85 USD/ na mesiac

Azure Balíky

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
3D Hex Medium | DevOpsGroup
startup

Start-Up

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

5990 € bez DPH

 

 

99 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+  cena Azure služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 1 vNet, RG (Prostredie)
 • Subnety (verejné, súkromné, databáza,…)
 • Load Balancer (vyrovnávanie záťaže)

KUBERNETES

 • AKS Cluster
 • Nodegroups
 • Public Nginx Ingress Controller
 • Helm and Kubectl prístup
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Container Registry
 • Horizonálny Pod Autoscaler
 • Cluster Node Autoscaler
 • Vlastné Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy) 

DATABÁZA

 • Azure DB MySQL alebo PostgreSQL
 • Root User
 • Pripojenie k AKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Cosmo DB so škálovaním

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards 

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby
 • Best practise pipeline pre správu zmien pomocou Terraformu
Included:
 • PROD ENV
Configurable:
 • Names
 • Internal and Public subnets ranges
 • DUAL NAT or SINGLE NAT

Included:

 • Kubernetes, Nodegroups
 • Public nginx ingress
 • Kubectl, helm access
 • Example internet facing application


Configurable:

 • Size of nodes and number of nodes and nodegroups, labels
 • Reverse proxy, header rewrites, SSL certificate and more

Included:

 • MySQL or PostgreSQLPublic
 • Root user
 • Connection to EKS
 • Backups
 • Proxy to be able to connect to database from ntb

   

Configurable:

 • Database type and version (MySQL or PostgreSQL) nodegroups, labels
 • Backup time and maintenance window time
 • Database Storage

Included:

 • Terraform code with modules in your git
 • Predefined variables file for setting your environment
 • Remote statefile in S3

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal-1

Standard

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

9990 € bez DPH

 

 

299 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+  cena Azure služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 2 vNet, RG (Prostredie)
 • Subnety (verejné, súkromné, databáza,…)
 • Load Balancer (vyrovnávanie záťaže)

KUBERNETES

 • AKS Cluster
 • Nodegroups
 • Public Nginx Ingress Controller
 • Helm and Kubectl prístup
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster Node Autoscaler
 • Vlastné Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy) 

DATABÁZA

 • Azure DB MySQL alebo PostgreSQL
 • Root User
 • Pripojenie k AKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Cosmo DB so škálovaním

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana 
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards 

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby
 • Best practise pipeline pre správu zmien pomocou Terraformu

Additional to Start-up

Included:

 • DEV and PROD ENV

Included:

 • Horizontal pod autoscaller
 • Cluster Node Autoscaller
 • ALB LoadBalancer for higher performance

Included:

 • Aurora DB with scaling

Configurable:

 • Parametrs for Instance and Storage scaling

Included:

 • Elasticsearch and Kibana

Configurable:

 • Enable or disable, name, size, cpu, memory, number of nodes

Included:

 • Kafka

Configurable:

 • Enable, disable, name, broker sizes, storage sizes

Included:

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager

 

Configurable:

 • All prometheus parameters can be set
 • Deployment includes only default settings of prometheus stack
 • All alerts and targets are not configured

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m
optimal

Premium

namiesto 2 mesiacov
integrácia do 24 hodín

12990 € bez DPH

 

 

490 € / mesiac

bez DPH

 • S možnosťou ukončenia kedykoľvek
 • Služba štandardnej podpory v cene

+  cena Azure služieb podľa využitia – viac info

MODULY

PROSTREDIE

 • 3 vNet, RG (Prostredie)
 • Subnety (verejné, súkromné, databáza,…)
 • Load Balancer (vyrovnávanie záťaže)

KUBERNETES

 • AKS Cluster
 • Nodegroups
 • Public Nginx Ingress Controller
 • Helm and Kubectl prístup
 • Príklad aplikácie orientovanej na internet
 • Container Registry
 • Horizontálny Pod Autoscaler
 • Cluster Node Autoscaler
 • Vlastné Helm charts (1 pre všetky backendy, 1 pre všetky frontendy) 

DATABÁZA

 • Azure DB MySQL alebo PostgreSQL
 • Root User
 • Pripojenie k AKS
 • Zálohovanie databázy
 • Proxy (aby ste sa mohli pripojiť k databáze zo svojho zariadenia)
 • Cosmo DB so škálovaním

MONITORING

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Grafana Loki pre logy
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards 

CI/CD

 • Best practise pipeline šablóna pre služby
 • Best practise pipeline pre správu zmien pomocou Terraformu

Additional to Standard

Included:

 • Unlimited ENV in any region

Included:

 • Custom made helm charts
 • One for all backends
 • One for all frontends
 • Horizontal pod autoscaller

Included:

 • Configured most common alerts
 • Connector to slack and email
 • Best practise Grafana dashboards

Included:

 • Best practise pipeline template for services

Required:

GIT REPO, AWS ACCOUNT

Support:

 • 1h consultation with Architect
 • Deployment of all codes
 • 1h training


Optional Support:

 • Advanced monitoring configuration – contact for price
 • Consultations and support 70€/hod
 • Migration of applications – contact for price
 • 24/7 support- contact for price
 • Migration of database – contact for price
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/m

Štandardná Podpora

 • Kompatibilné aktualizácie modulov balíka
 • Otvorenie účtu Azure

Prémiová Podpora 290 €/month

 • Kompatibilné aktualizácie modulov balíka
 • Otvorenie účtu Azure
 • SLA na nasledujúci pracovný deň

Optional support:

 • Optional consultations and support 70 €/h
 • Optional migration of applications*
 • Optional 24/7 support* 
 • Optional migration of database*
 • Maintenance + upgrades of terraform code 299 €/month
 • Monitoring configuration* 


*contact for price

Potrebujete prispôsobené cenové riešenie? Kontaktujte nás.

Add-ons

3D Hex Smaller | DevOpsGroup
vpc

PROSTREDIE

990 €

 • Pridané 1 vNet, RG (Prostredie)
waf-icon

WAF pre AKS

1990 €

 • Aplikácia GTW WAF ochrana
 • Preddefinované potrebné pravidlá
 • Pridanie ďalších pravidiel

   

gitlab

GITLAB- CI/CD​

1990 €

 • GitLab Server
 • GitLab runner na mieste inštancie
 • Konfigurovateľný rozsah (min max) runnerov
monitor

MONITORING​

1990 €

(pre Start-Up balík)

 • Prometheus
 • Grafana
 • Alertmanager
 • Nakonfigurované najbežnejšie upozornenia
 • Pripojenie k Slack-u a e-mailu
 • Best practise Grafana Dashboards (aj s možnosťou prispôsobenia) 

Príklady cien Azure

Ceny sa môžu líšiť v závislosti od zmien cien Azure. Azure všetky ceny.

AKS – 1 ENV 73.00 USD / na mesiac

VM – d2 v3 (2CPU, 8GB RAM) 85 USD / na mesiac

DB – PostgreSQL – 2v Core/Basic 60 USD / na mesiac

Lines | DevOpsGroup
3D hex | DevOpsGroup

Skontaktujte sa s nami

Kontakt

T
E

Firemné údaje:

DevOpsGroup s. r. o.
Tolstého 5, 811 06 Bratislava
IČO: 53080513
DIČ: 2121252485
VAT: SK2121252485