DevOpsGroup main logo

Čo je to DevOps ?

DevOps je termín

Ktorý sa stále častejšie objavuje v podnikovom prostredí informačných technológií. Napriek tomu v súčasnosti chýba štandardizovaná alebo jednotná definícia, ktorá by presne vymedzila význam DevOps. Existuje však niekoľko rôznych pohľadov, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť túto koncepciu.

Jedným z týchto pohľadov je definícia z knihy “The DevOps Handbook”, ktorá sa približuje zhode medzi akademikmi a odborníkmi v praxi. Podľa nej je DevOps výsledkom aplikácie osvedčených princípov z oblasti fyzickej výroby a riadenia na oblasť informačných technológií. Tento prístup vychádza z Lean manažmentu, Teórie obmedzenia, Výrobného systému Toyota, inžinierstva odolnosti, vzdelávacích organizácií, bezpečnosti, ľudských faktorov a ďalších. DevOps tiež čerpá z hodnôt vysoko dôveryhodného riadenia, vedenia zamestnancov a manažmentu organizačných zmien. Výsledkom je spoľahlivosť, stabilita a svetová úroveň bezpečnosti za stále nižšie náklady a úsilie. DevOps zabezpečuje rýchly tok a spoľahlivosť v oblasti produktového manažmentu, vývoja, zabezpečenia kvality, IT operácií a informačnej bezpečnosti.

V skratke možno DevOps charakterizovať aj ako medziodborovú komunitu, ktorá sa zaoberá vytváraním, vývojom a riadením rozsiahlych systémov, ktoré sa rýchlo menia. Inak povedané, DevOps predstavuje praktické aktivity operačných a vývojových inžinierov, ktorí spolupracujú na celom životnom cykle služby, od návrhu cez vývoj až po podporu výroby.

Kľúčovým spojením v názve DevOps sú dve oblasti – Software Development (vývoj) a IT Operations (prevádzka). Cieľom tohto spojenia je odstrániť prekážky medzi týmito dvomi oblasťami, aby sa dosiahla rýchlejšia dodávka softvéru s väčšou stabilitou a odolnosťou.

V zásade je DevOps prístup, ktorý zabezpečuje, že softvér je správne funkčný a rýchlo dostupný na trhu. Vývojári a prevádzkoví manažéri využívajú rôzne nástroje a procesy na spoluprácu a zjednodušenie svojej práce.

Celkovo povedané, DevOps zlepšuje efektivitu ľudí, ktorí tvoria softvér, a podporuje ich lepšiu spoluprácu, čo vedie k rýchlejšiemu vývoju a vyššej kvalite softvéru.

Andrej Rábek

Autor

“DevOps? neviem o čom hovoríš. Môžem vytvoriť vašu infraštruktúru v AWS, zautomatizovať ju pomocou Terraformu, ktorý beží v pipeline GitLabu, vytvoriť Helm diagramy pre vaše aplikácie, nasadiť to v spolupráci s Helmfile samozrejme opäť z pipelines, a mnoho ďalšieho.”

Check other articles

Pozrite si ďalšie články

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Viac »