DevOpsGroup main logo

T-Mobile CZ

T-Mobile CZ bojoval s náročnymi úlohami v prípade AWS infraštruktúry pre platobný systém. Pomohli sme im zabezpečiť škálovateľnosť a bezpečnosť a to s použitím technológi ako EKS s NLB, RabbitMQ, samozrejme Kubernetes.

Prehľad

Na prvý pohľad

Výzvy

  • Vylepšená bezpečnosť (platobný systém)
  • Vysoko dostupný systém správ
  • Škálovateľné úložisko dát
  • Automatizácia infraštruktúry a nasadzovania aplikácií

Výhody

  • Vysoko dostupný a škálovateľný klaster Kubernetes
  • Servisná sieť pre distribuovanú architektúru
  • Automatizovaná infraštruktúra
  • Automatizovaná správa balíkov pre aplikácie Kubernetes s helmom
  • Extra bezpečnosť

Ciele

T-Mobile CZ potreboval zabezpečiť vysoko bezpečnú, škálovateľnú a spoľahlivú infraštruktúru pre platobný systém. Spoločnosť tiež potrebovala vysoko dostupný mechanizmus radenia správ a škálovateľné úložisko dát pre svoj distribuovaný systém.

Riešenie

Naše riešenie je hnacou silou špičkovej technológie, ktorá obsahuje EKS s NLB, RabbitMQ pre zasielanie správ, MongoDB ako riešenie úložiska a sieť služieb Istio. EKS a NLB poskytujú škálovateľnú a vysoko dostupnú infraštruktúru, zatiaľ čo RabbitMQ umožňuje spoľahlivé zasielanie správ a MongoDB zaisťuje robustné ukladanie dát. Pridanie Istio service mesh ponúka pokročilé možnosti správy prevádzky, zisťovania služieb a pozorovateľnosti. Tieto technológie spolu ponúkajú vysoko bezpečné, škálovateľné a výkonné riešenie na odosielanie správ a ukladanie údajov v rámci Kubernetes, čo umožňuje podnikom ľahko dosahovať svoje ciele.

Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia T-Mobile CZ
AWS logo | DevOpsGroup
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia T-Mobile CZ
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia T-Mobile CZ

Jaroslav Stuler 

Telco BD manager pre outsourcing 

DevOpsGroup navrhla architektúru pre telekomunikačný platobný portál „SDP“ a pomohla vyriešiť dlhotrvajúce nedostatky, ktoré sa projektový tím snažil dlhodobo odstrániť. Devopsgroup výrazne zlepšuje efektivitu a výsledky k lepšiemu a uvádza riešenie do prevádzky.

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Viac »
Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Viac »