DevOpsGroup main logo

Deutsche Telekom  

Deutsche Telekom buduje vlastný systém na mapovanie všetkých optických trás.Telekom potreboval pomôcť s veľkým objemom nevybavených úloh týkajúcich sa OpenStack, AWS a Keycloak. Ako tím DevOps Group pomáha s dodaním potrebných funkionalít a pracuje s technológiami: Red HAT SSO, Kubernetes, Gitlab CI, Pulumi, K8S Operators, OpenShift.

Prehľad

Na prvý pohľad

Výzvy

  • Komplexná infraštruktúra
  • Migrácia z OpenShift na AWS
  • Komplexná Keycloak SSO 

Výhody

  • Rýchla adaptácia do tímu
  • Zníženie réžie product ownera 
  • Stabilizovať tím a IAM

Ciele

Deutsche Telekom ako líder v oblasti vláknovej optiky buduje vlastný systém na mapovanie všetkých optických trás.

Je to najväčší systém, aký sme kedy videli a potrebovali pomôcť s riešením IAM RedHat SSO (Keycloak) v tomto projekte.

Telekom potreboval pomôcť s veľkým objemom nevybavených úloh týkajúcich sa OpenStack, AWS a Keycloak

Riešenie

Michal, Patrik a Andrej sa pripojili k IAM tímu a začali adaptačný proces.

Po adaptačnom procese úspešne dokončili nevybavené úlohy a pomohli tímu dodať požadované funkcionality.

Úspešne sa orientovali v komplexnom ekosystéme infraštruktúry Telekomu a CI/CD.

Ako tím DevOps Group pomáhal s technológiami: Red HAT SSO, Kubernetes, Gitlab CI, Pulumi, K8S Operators, OpenShift

Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia Deutsche Telekom
AWS logo | DevOpsGroup
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia Deutsche Telekom
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia Deutsche Telekom
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia Deutsche Telekom
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia Deutsche Telekom

Reiner Merterns 

IAM Architect and Product Owner (Telecommunication Provider) 

Michal a jeho tím z DevOpsGroup sa asi pred 6 mesiacmi pripojili k tímu, ktorý poskytuje komponenty centrálnej infraštruktúry pre Access Management. Veľmi rýchlo sa adaptovali na naše veľmi komplexné prostredie riadené mikroslužbami a poskytovali výhody tímu skoro. Naša architektúra je založená na Kubernetes bežiacom na AWS a celý CI/CD Pipeline je založený na GitLab pomocou HELM a HELMFILE s vysokou úrovňou komplexnosti. S hlbokými znalosťami o týchto technológiách nám pomohli stabilizovať naše výrobné nasadenia a zároveň zvýšili harmonogram nasadenia. Sú tiež schopní poskytnúť zručnosti v oblasti architektúry a dizajnu riešení. Michal a jeho tím vykazujú vynikajúce kompetencie. 

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Viac »
Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Viac »