DevOpsGroup main logo

Dôležitosť automatizácie v cloudovom prostredí

migration in cloud enviroment

Automatizácia cloudu (cloud automation) je pojem, ktorý odkazuje na nástroje a procesy, ktoré redukujú alebo odstraňujú potrebu manuálnych zásahov potrebných pre zabezpečovanie alebo správu služieb a prevádzkovej záťaže (workload) na cloude.