DevOpsGroup main logo

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Robustná stratégia monitorovania a upozorňovania je základným kameňom úspešného pracovného postupu DevOps. Nezabezpečuje len spoľahlivosť a výkonnosť systému, ale aj umožňuje tímom proaktívne riešiť problémy predtým, než ovplyvnia koncových používateľov. Úspešná stratégia monitorovania a upozorňovania kombinuje vhodné nástroje, metriky, procesy a automatizáciu, súlad s cieľom DevOpsu rýchlo nasadzovať softvér vysokej kvality. Ale kde začneme? https://medium.com/@extio/unveiling-the-architectural-brilliance-of-prometheus-af07cca14896 […]

Životný cyklus DevOps

životný cyklus devops

Vzhľadom ku skutočnosti, že DevOps je nikdy nekončiacim, opakovaným procesom neustáleho zlepšovania sa v praxi životný cyklus DevOps graficky znázorňuje ako nekonečná slučka, ktorá ukazuje ako jednotlivé fázy na seba nadväzujú.