DevOpsGroup main logo

Spoznajte nás lepšie

V DevOpsGroup sme hrdí na to, že máme tím vysoko kvalifikovaných DevOps a non-DevOps špecialistov, ktorí spolupracujú na poskytovaní špičkových riešení našim klientom. Náš tím sa skladá z jednotlivcov, ktorí sú odborníkmi vo svojich oblastiach a prinášajú bohaté znalosti a skúsenosti.

Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
3D Hex particles layer | DevOpsGroup
3D Hex medium particles layer | DevOpsGroup
Michal Smolik

Michal Smolik

CEO/CTO | DevOps Architect
Zakladateľ s vášňou pre technológiu a vesmírny program. Mojou motiváciou je vytvoriť spoločnosť, kde všetci ľudia pracujú, pretože chcú a majú kde rásť. Hľadám šikovných ľudí, ktorí sa chcú učiť nové veci a sú samostatní.
Skills:
Linda Lukackova
business-coaching-logo

Linda Lukackova

CO-CEO | PEOPLE & MARKETING MANAGER

Zaviazala som sa podporovať pozitívne a produktívne pracovné prostredie, ktoré umožňuje členom nášho tímu naplno využiť svoj potenciál. Ako kouč verím vo vytvorenie kultúry spolupráce, otvorenej komunikácie a neustáleho učenia sa, čo je základom pre prilákanie špičkových talentov do našej spoločnosti.

Mojím cieľom je vniesť štruktúru a efektívnosť do prevádzky našej spoločnosti prostredníctvom efektívneho riadenia pracovného toku.

Achievements:
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
DevOpsEngineer_Pavol Krajkovič
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup

Pavol Krajkovic

DEVOPS Specialist

Som ako kúzelník DevOps, ten, kto môže nechať vašu aplikáciu zmiznúť…do cloudu! Len s niekoľkými minútami čítania dokumentácie a veľkým množstvom kávy dokážem roztočiť servery rýchlejšie ako letiaca guľka a nasadenie bude plynulejšie ako hodvábna plachta. Ale buďme realisti nejde o žiadnu skutočnú mágiu. Je to len pekelne veľa YAML manifestov a buzzwordov.

Skills:
Kubernetes
Python
GitLab
CI/CD
Git
AWS
MongoDB
ElasticSearch
Bash
SQL
OpenSearch
Terraform
Helm
Ansible
Docker
Prometheus
TypeScript
Grafana
C/C++
Java
RabbitMQ
Harbour
Kafka
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup

Sabina Srokova

SOCIAL MEDIA MANAGER

Introvertná antisociálna tvorkyňa obsahu na sociálne médiá, ktorá je stelesnením generácie Z, bez filtra a niekedy až príliš úprimná. Baví ma robiť grafický a motion dizajn, čo je súčasť mojej úžasnej práce. Mojim kolegom neustále leziem na nervy, keď ich žiadam, aby pre mňa natočili TikToky, no napriek tomu ma milujú.

Skills:

Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup

Andrej Rabek

DEVOPS SPECIALIST

DevOps? neviem o čom hovoríš. Môžem vytvoriť vašu infraštruktúru v AWS, zautomatizovať ju pomocou Terraformu, ktorý beží v pipeline GitLabu, vytvoriť Helm charts pre vaše aplikácie, nasadiť to v spolupráci s Helmfile samozrejme opäť z pipelines, a mnoho ďalšieho. Stačí to? Neviem. Povedzte vy.

Skills:
Helm
Git
Terraform
AWS
GitLab CI/CD
Python
C#
Java
Prometheus
SQL
Grafana
Loki
Bash
Docker
Azure
Thanos
Ansible
RHSSO / Keycloak
Helmfile
Pulumi
Go
Docker Swarm
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup

Lukas Cagarda

DEVOPS ENGINEER

Nadšenec DevOps, ktorý sa rád učí nové veci a premieňa manuálne úlohy na automatizované majstrovské diela. Beriem DevOps a automatizáciu vážne, rovnako vážne ako svoju kávu – silnú, chutnú a vždy správne pripravenú.

Skills:
Kubernetes
Docker
Grafana
Helm
Ansible
Prometheus
Git
Bash
ELK Stack
CI/CD
Harbour
MongoDB
SQL
GitLab
VMware
Python
Java
Terraform
AWs
Kafka
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup

Erik Kostelansky

DEVOPS ENGINEER

Ako developér som sa začal zaujímať o DevOps metodológiu. Pracoval som na rôznych projektoch a hľadal čo najefektívnejší spôsob ako zefektívniť a zautomatizovať našu prácu. Postupne som prešiel DevOps Akádemiou a nadobúdal nové zručnosti aj s migráciou do cloudu a rôznymi DevOps toolmi či CI/CD. Rád napredujem a myslím si, že DevOps je cestou do budúcnosti.

Skills:
Kubernetes
.NET (C#)
Terraform
Helm
Git
Python
GitLab
C/C++
Docker
AWS
Javascript
Bash
CI/CD
Java
SQL
Python
MongoDB
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup
Odborný DevOps tím,Kvalifikovaní DevOps špecialisti,Tím DevOpsGroup

Patrik Mati

DEVOPS SPECIALIST

Keď nie som zaneprázdnený prácou ako skúsený inžinier DevOps, nemilujem nič viac, ako tráviť čas so svojou rodinou. S vášňou pre automatizáciu a oddanosťou excelentnosti tvrdo pracujem na vytváraní efektívnej a vhodnej infraštruktúry a zároveň zabezpečujem, aby som mal dostatok času byť tu pre svojich blízkych. Vďaka mojej tvrdej práci a odhodlaniu, so silnou rodinou po mojom boku, je všetko možné.

Skills:
Kubernetes
Docker
Helm
Prometheus
Terraform
Mongo
Consul
Bash
Python
AWS
Kafka
Influx
Couchbase
Spring Boot
Azure
VMware
RabbitMQ
GitlabCI
Mysql
Postgres