DevOpsGroup main logo

EFTlab

Kreditné karty na klávesnici počítača.

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

GTO Wizard

Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

T-Mobile CZ

Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia T-Mobile CZ

T-Mobile CZ bojoval s náročnymi úlohami v prípade AWS infraštruktúry pre platobný systém. Pomohli sme im zabezpečiť škálovateľnosť a bezpečnosť a to s použitím technológi ako EKS s NLB, RabbitMQ, samozrejme Kubernetes.

ParkDots

Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia ParkDots

Cloud infraštruktúra. Vyriešili sme nestabilitu pôvodnej Infraštruktúry. Pripravili sme plán migrácie a zabezpečili celý proces migrácie do Azure do AKS. DevOpsGroup infraštruktúru 2 roky spravovala a následne údržba celej infraštruktúry bola presunutá na interný tím zákazníka a zabezpečovala všetky potrebné školenia.

Deutsche Telekom  

Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia Deutsche Telekom

Deutsche Telekom buduje vlastný systém na mapovanie všetkých optických trás.Telekom potreboval pomôcť s veľkým objemom nevybavených úloh týkajúcich sa OpenStack, AWS a Keycloak. Ako tím DevOps Group pomáha s dodaním potrebných funkionalít a pracuje s technológiami: Red HAT SSO, Kubernetes, Gitlab CI, Pulumi, K8S Operators, OpenShift.

Match Worn Shirt

DevOpsGroup,škálovateľná infraštruktúra,problémy s latenciami,Lambda serverless,Match Worn Shirt - prípadová štúdia

Migrácia do Cloudu. Ako aukčný portál pre najmä futbalové tričká čelili problémom s latenciami pre viaceré svetové lokality a prudkými nárastmi zaťaženia po skončení futbalového zápasu a začatí aukcie. DevOpsGroup urobila maximum a poskytla škálovateľnú infraštruktúru Iaac, ktorá je riadená parametrami a je možné ju škálovať nahor alebo nadol. Tech Stack: AWS? Terraform, Kubernetes.

IEE Sensing

Kubernetes RKE2 Rancher,DevOpsGroup,on-prem riešenie,automatizácia produkcie,Prípadová štúdia IEE Sensing

Onpremise hybrid infraštrukúra. IEE vyrába inteligentné senzory vo výrobných halách a preto potrebuje bezvýpadkovú funkčnosť. Keď nás spoločnosť oslovila, prejavila záujem o on-premise riešenie Docker Swarm. Navrhli sme však vhodnejšiu možnosť, on-premise riešenie RKE2 Rancher Kubernetes. Zabezpečili sme bezproblémovú správu kontajnerových aplikácií a vysokú dostupnosť a škálovateľnosť ich infraštruktúry. Táto infraštruktúra je i naďalej v našej správe.

ThreatMark

Prevencia podvodov,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),on-premise riešenie,Prípadová Štúdia - ThreatMark

ThreatMark ponúka svojim zákazníkom Fraud Prevention Solution. ThreatMark potreboval škálovateľnú službu Kubernetes, ktorá beží na hybridnom riešení s vylepšeným zabezpečením. Požadovala sa najnižšia možná latencia, pretože to bolo rozhodujúce pre detekciu a analýzu „v reálnom čase“. Riešenie využíva službu Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) so službou Network Load Balancer (NLB) a Karpenter na automatické škálovanie v cloudovom prostredí. Pre on-premise riešenie využíva RKE2, povrchovú distribúciu Kubernetes navrhnutú pre edge computing a on-premise nasadenia.