DevOpsGroup main logo

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Prehľad

Výzvy

  • vytvorenie PCI-DSS kompatibilnej infraštruktry 
  • kontajnerizované riešenie a následná migrácia aplikácie
  • komlexnosť infraštruktúry 

Benefity

  •  škálovateľná infraštruktúra podľa počtu klientov
  • transfér znalostí a best praktice klientovy

Cieľ

EFTlab potreboval vyvinúť bezpečnú PCI-DSS kompatibilnú AWS infru, ktorá bude slúžiť ako škálovateľný tamplate
pre klientov v oblasti platieb a ich bezpečnosti.

EFTlab je priekopníkom v oblasti platobných riešení, ktorý ponúka špičkové nástroje pre finančné inštitúcie zabezpečujúce spracovanie platieb. Za desaťročie EFTlab podporuje viac ako 70 globálnych finančných inštutúcií po celom svete. Stanovuje štandardy pre rýchlosť, flexibilitu a bezpečnosť.

RIešenie

Dodali sme EFTlab PCI-DSS kompatibilný AWS
infra tamplate napísaný v Terraforme so začlenením osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Naša spolupráca na projekte zahŕňala praktické workshopy na zabezpečenie
efektívneho prenosu znalostí k dodanej infre a úzku synchronizáciu s klientom. Vykonali sme podrobnú dokumentáciu kontroly kompatibility PCI-DSS s cieľom zabezpečiť hladký audit procesov. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Picture of Michal Režnický

Michal Režnický

Head of Professional services

DevOpsGroup a ich špecialisti sú veľmi štruktúrovaný, organizovaný a vždy pripravený na stretnutia. V tomto projekte sme spolupracovali s Pavlom Krajkovičom, junior DevOps Architektom. Naozaj si vážim u Pavla Krajkoviča pokoj pri vysvetľovaní infraštruktúry pre málo skúseného zákazníka v tejto oblasti. Je dôležité mať silné komunikáčné zručnosti pri takom prezentovaní riešenia.

DevOpsGroup as partner/subcontractor of Revolgy

“Vyvíjajte, testujte, nasadzujte, spravujte a rozširujte svoje elektronické platobné služby. Užite si náš inovatívny cloudový, bezpečný a flexibilný balík platobných riešení novej generácie.”

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Read More »
Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Read More »
Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Viac »
Fraud Prevention,Kubernetes,Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS),Real-time detection,Prípadová štúdia T-Mobile CZ

T-Mobile CZ

T-Mobile CZ bojoval s náročnymi úlohami v prípade AWS infraštruktúry pre platobný systém. Pomohli sme im zabezpečiť škálovateľnosť a bezpečnosť a to s použitím technológi ako EKS s NLB, RabbitMQ, samozrejme Kubernetes.

Viac »