DevOpsGroup main logo

IEE Sensing

Onpremise hybrid infraštrukúra. IEE vyrába inteligentné senzory vo výrobných halách a preto potrebuje bezvýpadkovú funkčnosť. Keď nás spoločnosť oslovila, prejavila záujem o on-premise riešenie Docker Swarm. Navrhli sme však vhodnejšiu možnosť, on-premise riešenie RKE2 Rancher Kubernetes. Zabezpečili sme bezproblémovú správu kontajnerových aplikácií a vysokú dostupnosť a škálovateľnosť ich infraštruktúry. Táto infraštruktúra je i naďalej v našej správe.

Prehľad

Na prvý pohľad

Výzvy

  • Viaceré GEO lokácie
  • GEO synchronizovaná DB
  • Náhle nárasty prevádzky
  • Škálovateľné do nových lokácií
  • Všetko za 2 mesiace

Výhody

  • Priame náklady: 19 900 €
  • Škálovateľné do nových regiónov pomocou premenných

Ciele

Spoločnosť IEE vyrába inteligentné senzory vo výrobných halách, kde sú nákladné prestoje, výroba musí prebiehať plynule, s komunikáciou medzi jednotlivými strojmi a komponentmi bez prerušenia.

Keď nás spoločnosť oslovila, prejavila záujem o on-premise riešenie Docker Swarm. Navrhli sme však vhodnejšiu možnosť, on-premise riešenie RKE2 Rancher Kubernetes.

Spoločnosti to umožnilo bezproblémovú správu kontajnerových aplikácií a zabezpečilo vysokú dostupnosť a škálovateľnosť ich infraštruktúry.

Riešenie

Skupina DevOpsGroup úspešne poskytla svojmu klientovi robustnú infraštruktúru, ktorá beží na on-premise riešení Kubernetes RKE2 Rancher s HAproxy a vyrovnávaním záťaže Keepalived. DevOpsGroup nastavil celú infraštruktúru, ktorá zahŕňa register, GitLab, SonarQube.

Bola zavedená automatizácia s napojením na Ansible a CI/CD bola zavedená, aby sa zabezpečila bezproblémová prevádzka.

Výsledkom je, že celá produkcia IEE teraz beží na riešení DevOpsGroup Kubernetes vo viacerých krajinách, ako je Čína, Mexiko, Slovensko a Luxembursko.

Kubernetes RKE2 Rancher,DevOpsGroup,on-prem riešenie,automatizácia produkcie,Prípadová štúdia IEE Sensing
Kubernetes RKE2 Rancher,DevOpsGroup,on-prem riešenie,automatizácia produkcie,Prípadová štúdia IEE Sensing
Kubernetes RKE2 Rancher,DevOpsGroup,on-prem riešenie,automatizácia produkcie,Prípadová štúdia IEE Sensing
Kubernetes RKE2 Rancher,DevOpsGroup,on-prem riešenie,automatizácia produkcie,Prípadová štúdia IEE Sensing
Kubernetes RKE2 Rancher,DevOpsGroup,on-prem riešenie,automatizácia produkcie,Prípadová štúdia IEE Sensing
Kubernetes RKE2 Rancher,DevOpsGroup,on-prem riešenie,automatizácia produkcie,Prípadová štúdia IEE Sensing

Juraj Veverka

SOLUTION DESIGN ARCHITECT

Lukáš a jeho kolegovia z DevOpsGroup nám výrazne pomohli s modernizáciou on-premise nasadení IEE Sensing. On a jeho tím nielenže urýchlili prechod od základných virtuálnych strojov na samostatne spravované k8s clustre, ale prispeli aj s best practice nápadmi v oblasti DevOps. Po roku automatizácie infraštruktúry už vidíme zvýšenú spoľahlivosť, trasovateľnosť a lepšiu kvalitu nasadenia s novými možnosťami pre integračný testing.

Check other Case Studies

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie

Efektívne monitorovacie a výstražné stratégie v DevOps

Možnosti Migrácie do cloudu

Migrácia do cloudu môže byť zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a strategické rozhodnutia. V tomto blogovom príspevku sa ponoríme do možností migrácie do cloudu, pričom sa zameriame na tri primárne prístupy: Rehosting (Lift and Shift), Replatforming a Refactoring.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Read More »
Kreditné karty na klávesnici počítača.

EFTlab

Migrácia do Cloudu. Dodali sme EFTlab-u PCI-DSS kompatibilnú AWS
šablónu infraštruktúry napísaná v Terraforme z osvedčených postupov pre bezpečnosť platieb. Medzi kľúčové komponenty patrili RDS, EKS, Kafka a vypracovanie proof of concept (PoC) pre ich prevádzkové riešenie.

Viac »
Prípadová štúdia,GTO wizard,analýza

GTO Wizard

Migrácia do Cloudu. Optimalizácia infraštruktúry pre iniciačný produkčný release, Zabezpečenie vysokej dostupnosti a stability aplikácie aj pri vysokom vyťažení počas hrania.

Viac »